Jobs Benefit & Welfare Our People Contact Us

  1. พอยต์ซักผ้า
  2. ประกันสุขภาพ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. วันหยุดพักร้อนประจำปี
  5. อุปกรณ์ที่จะเป็นในการทำงาน
  6. วันหยุดตามประเพณี