ร้องเรียนการบริการ

Complain Form

ร้องเรียนการบริการ

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิด การกเมื่อท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับบริการของบริษัท สามารถร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลโดยคณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ลูกค้าและบริษัทโดยเร็วที่สุด

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัท ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด)

Email: [email protected]

SHARE