บริษัทลอนดรี้ ยู จำกัด มอบจักรยานสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทลอนดรี้ ยู จำกัด มอบจักรยานสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. บริษัทลอนดรี้ ยู จำกัด มอบจักรยานจำนวน 10 คัน รวมมูลค่า 10,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ณ เทศบาลตำบลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับเด็ก  โดย บริษัทลอนดรี้ ยู และ ร้านสะดวกซัก WashXpress ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความคิด ความสามารถ และความกล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็กไทย เพื่อเป็นให้เด็กทุกคนได้เติบไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทยต่อไป