เลือกประเภท
ธุรกิจ

WashXpress

ร่วมลงทุนกับเรา

เสนอพื้นที่เช่า

ขั้นตอนการเสนอพื้นที่เช่า

1

กรอกแบบฟอร์ม
เพื่อเสนอพื้นที่ให้เช่า

2

หากพื้นที่ผ่านการพิจารณา
บริษัทจะติดต่อกลับ

3

สำรวจสถานที่จริง
ก่อนนัดเซ็นต์สัญญา

4

เมื่อตกลงเช่าพื้นที่
นัดเซ็นต์สัญญา

ให้เช่าพื้นที่